video khác từ Hóa Học Ngày Nay

video khác từ thể loại này

Xem Video
2866 lần xem
Xem Video
2698 lần xem
Xem Video
3150 lần xem
Xem Video
2998 lần xem

Molecular Structure Animation

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Interleukin-1 binding to its receptor on a cell surface, created from structural data.

Bình luận

JComments không được cài đặt.
VIDEOCLIP HÓA HỌC - Molecular Structure Animation