GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC

Những giáo trình ngành Hóa được dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng.

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống | [ Giảm dần ]

Giáo trình: Cơ sở hóa học phân tích-Tập 2

Tác giả: Hoàng Minh Châu

file icon Giáo trình: Enzymhot!Tooltip 03/01/2011 Tải xuống: 8266

Giáo trình enzyme

Chưa rõ tác giả

Giáo trình thực hành hóa lý nâng cao

Dùng cho sinh viên ngành Hóa

file icon Hóa học Vô cơ-Tập 1hot!Tooltip 27/10/2010 Tải xuống: 9842

Hóa học Vô cơ-Tập 1

Tác giả: Hoàng Nhâm

NXB Giáo dục

file icon Hóa học Vô cơ-Tập 2hot!Tooltip 27/10/2010 Tải xuống: 9887

Hóa học Vô cơ-Tập 2

Tác giả: Hoàng Nhâm

NXB Giáo dục

file icon Hóa học hữu cơ-Đặng Như Tạihot!Tooltip 22/11/2010 Tải xuống: 9949

Tác giả: GS Đặng Như Tại, GS Trần Quốc Sơn

Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội, 1999

Giáo trình-Hóa học các hợp chất dị vòng

GS-TSKH Nguyễn Minh Thảo

ĐHKHTN-ĐHQG Hà Nội

NXB Giáo dục

file icon Hóa hữu cơ-Tập 2hot!Tooltip 26/10/2010 Tải xuống: 10344

Hóa hữu cơ-Tập 2

Tác giả: PGS-TS Nguyễn Hữu Đĩnh (chủ biên)

Nhà xuất bản Giáo dục
file icon Hóa vô cơ-Tập 3hot!Tooltip 02/11/2010 Tải xuống: 10574

Hóa vô vơ-Tập 3

Tác giả: Hoàng Nhâm

Tác giả: Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga

NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2002

Trang 4 trong tổng số 7

VIDEO CLIP

Tải file | GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC