GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC

Những giáo trình ngành Hóa được dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng.

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống | [ Giảm dần ]
file icon Hóa hữu cơ-Tập 1hot!Tooltip 26/10/2010 Tải xuống: 11404

Hóa hữu cơ-Tập 1

Tác giả: PGS-TS Nguyễn Hữu Đĩnh (chủ biên)

Nhà xuất bản Giáo dục

Tác giả: PGS Thái Doãn Tĩnh

Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật

Hóa học Vô cơ – Tập II: Các kim loại điển hình

PGS. NGUYỄN ĐỨC VẬN(Tác giả)

Xuất bản: 6/2004

NXB: Khoa học và kỹ thuật

file icon Bài giảng: Hóa học vô cơhot!Tooltip 21/01/2011 Tải xuống: 11801

Bài giảng: Hóa học vô cơ

Dùng tham khảo cho sinh viên ngành Hóa

Tác giả: Huỳnh Kim Liên

Đại học Cần Thơ

- Giáo trình có thể dùng tham khảo cho các ngành : Cử nhân Hóa học, Sư Phạm
Hóa học, Công nghệ Hóa Học.

- Có thể dùng cho các trường: Đại học Sư Phạm, Đại học Khoa Học Tự Nhiên, Cao
Đẳng Sư Phạm
- Các từ khóa: Phương sai, Độ lệch chuẩn, Sai số ngẫu nhiên, Sai số hệ thống,
Chuẩn thống kê, MS Excel, Chem win, Chem office, MS flash.  
- Yêu cầu kiến thức trước khi học môn học này:  Xác suất thống kê và tin học căn
bản (trình độ A)

Tác giả: PGS Thái Doãn Tĩnh

Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật
file icon Giáo trình-Bài tập hóa lý cơ sởhot!Tooltip 03/01/2011 Tải xuống: 13013

Bài tập hóa lý cơ sở

Tác giả: Lâm Ngọc Thiềm

NXB Khoa học và Kỹ thuật

Giáo trinh-Hóa lí-Tập 4-Nguyễn Văn Tuế

NXB Giáo dục

Tác giả: PGS Thái Doãn Tĩnh

Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật

Giáo trình sản phẩm dầu mỏ thương phẩm

Tác giả: ThS Trương Hữu Trì

Trang 5 trong tổng số 7

VIDEO CLIP

Tải file | GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC