GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC

Những giáo trình ngành Hóa được dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng.

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống | [ Giảm dần ]

Giáo trinh-Hóa lí-Tập 3-Trần Văn Nhân

NXB Giáo dục

Tác giả:  Phạm Luận - Đại học quốc gia Hà Nội

Phần I
Chương 1: Đại cương về phương pháp AES
Chương 2: Sự kích thích phổ phát xạ nguyên tử
Chương 3: Máy quang phổ và sự phân li chùm sáng
Chương 4: Các yếu tố ảnh hưởng trong AES
Chương 5: Phân tích quang phổ phát xạ định tính
Chương 6: Phân tích phổ phát xạ định lượng

Phần II
Chương 7: Những vấn đề chung của phép đo ASS
Chương 8: Các kĩ thuật nguyên tử hóa mẫu
Chương 9: Trang bị của phép đo ASS
Chương 10: Các yếu tố ảnh hưởng trong AAS
Chương 11: Phân tích định lượng bằng phổ AAS
Chương 12: Các điều kiện đo phổ hấp thụ nguyên tử và phát xạ ngọn lửa của một số nguyên tố

Thống kê hóa học và ứng dụng tin học trong hóa

file icon Giáo trình hóa lý nâng caohot!Tooltip 21/06/2011 Tải xuống: 15851
Dùng tham khảo cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng

Giáo trình-Hóa lí-Tập 2-Trần Văn Nhân

NXB Giáo dục

Giáo trình-Hóa lí-Tập 1-Trần Văn Nhân

NXB Giáo dục

file icon Bài tập hóa hữu cơ-T2hot!Tooltip 26/10/2010 Tải xuống: 21510

Bài tập hóa hữu cơ-Tập 2

Chưa rõ tác giả

Tài liệu dùng cho học sinh chuyên hóa

Sinh viên đại học

Giáo viên giảng dạy hóa học
file icon Giáo trình-Động hóa họchot!Tooltip 25/12/2010 Tải xuống: 21733

Giáo trình-Động hóa học

Chưa rõ tác giả

Giáo trình-Cơ chế và phản ứng hoá học hữu cơ-Tập 2-Thái Doãn Tĩnh

Giáo trình-Cơ chế và phản ứng hoá học hữu cơ-Tập 3-Thái Doãn Tĩnh

Giáo trình cho SV Đại học Ngành hóa

Trang 6 trong tổng số 7

VIDEO CLIP

Tải file | GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC