Nitrogen-cycle

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Phản ứng Haber - Bosch là một trong những phản ứng nổi tiếng nhất và được áp dụng rộng rãi trong sản xuất hóa chất công nghiệp. Đây là phản ứng cố định đạm (nitơ) bằng cách sử dụng xúc tác sắt đơn giản để sản xuất amoniăc và các hợp chất nitơ khác từ các nguồn nguyên liệu hyđro và nitơ hầu như vô hạn.

Phương pháp sản xuất amoniăc theo phản ứng Haber-Bosch đã được phát triển ở quy mô công nghiệp từ những năm 1910, ngay trước và trong Chiến tranh Thế giới Thứ I. Phương pháp này đã phát triển mạnh và nhanh [ … ]

nha_hoa_hoc

(Hóa học ngày nay-H2N2) Tuổi thọ của các nhà hóa học như thế nào?

Nhà hóa học phải thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc, đôi khi phải đứng hàng ngày để theo dõi phản ứng hoá học... phải cân đo, đong đếm, ngửi chất độc ... điều này rất có hại cho [ … ]

CÁC NHÀ HÓA HỌC