Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Tạo bộ đề trắc nghiệm bằng Macromedia Flash Hóa Học Ngày Nay 7116
2 Học bảng tuần hoàn hóa học từ phần mềm PL Table Hóa Học Ngày Nay 8468
3 Hướng dẫn sử dụng Chemsketch Hóa Học Ngày Nay 7601
4 Giới thiệu phần mềm Science Teacher's Helper Hóa Học Ngày Nay 5863
5 Mô phỏng sự chuyển động của lưu chất đối với cánh khuấy dạng đĩa tròn xoay bằng Femlab Hóa Học Ngày Nay 4758
6 Pipe Flow 3D - công cụ mô phỏng và tính tóan trở lực đường ống Hóa Học Ngày Nay 5899
7 Tìm hiểu về mô hình hóa các quá trình công nghệ Hóa Học Ngày Nay 5380
8 Một số phần mềm mô phỏng thông dụng Hóa Học Ngày Nay 7061
9 Mô phỏng phản ứng đime hóa trong thiết bị phản ứng dạng ống bằng Femlab Hóa Học Ngày Nay 4698
10 Aspen, công cụ mô phỏng các quá trình công nghệ hóa học Hóa Học Ngày Nay 5210
11 Hướng dẫn sử dụng PDMS trong Piping Work Hóa Học Ngày Nay 7645
12 Phần mềm ChemMaths v15.1 Hóa Học Ngày Nay 4200
13 Mô phỏng dung dịch Acid-Base Hóa Học Ngày Nay 3790
14 Phần mềm mô phỏng phân tử và ánh sáng Hóa Học Ngày Nay 3597
15 Phần mềm ôn thi đại học môn hóa học Hóa Học Ngày Nay 4961
16 Hướng dẫn sử dụng phần mềm ISIS Draw 2.4 Hóa Học Ngày Nay 7530
17 Phần mềm mô phỏng Chimera Hóa Học Ngày Nay 4398
18 Phần mềm Chemix School Hóa Học Ngày Nay 4387
19 Vẽ sơ đồ thiết bị hóa chất bằng MS Visio 2003 Hóa Học Ngày Nay 7211
20 Hướng dẫn vẽ công thức hoá học, dụng cụ thí nghiệm bằng Chemwin 6.0 Hóa Học Ngày Nay 10331

VIDEO CLIP

PHẦN MỀM HÓA HỌC