Hóa học quanh ta
Kết nối để chia sẻ video clip, hình ảnh hóa học
Khám phá thế giới tri thức
Chemistry for our life, our future
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

Thể loại (Bài giảng hóa học)

Xem Video
7233 lần xem
Thích 5.00
Nguyễn Hoàng Phong Lan
Xem Video
5479 lần xem
Thích 4.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
5667 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
5133 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
5141 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
5188 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
5582 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
4586 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
4354 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Thể loại Video - Bài giảng hóa học