Hóa học quanh ta
Kết nối để chia sẻ video clip, hình ảnh hóa học
Khám phá thế giới tri thức
Chemistry for our life, our future
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

Thể loại (Bài giảng hóa học)

Xem Video
7009 lần xem
Thích 5.00
Nguyễn Hoàng Phong Lan
Xem Video
5291 lần xem
Thích 4.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
5467 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
4955 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
4955 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
5023 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
5383 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
4426 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
4215 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Thể loại Video - Bài giảng hóa học