Hóa học quanh ta
Kết nối để chia sẻ video clip, hình ảnh hóa học
Khám phá thế giới tri thức
Chemistry for our life, our future
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

Thể loại (Bài giảng hóa học)

Xem Video
6766 lần xem
Thích 5.00
Nguyễn Hoàng Phong Lan
Xem Video
5102 lần xem
Thích 4.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
5274 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
4788 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
4762 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
4848 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
5164 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
4267 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
4065 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Thể loại Video - Bài giảng hóa học