Hóa học quanh ta
Kết nối để chia sẻ video clip, hình ảnh hóa học
Khám phá thế giới tri thức
Chemistry for our life, our future
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

Thể loại (Bài giảng hóa học)

Xem Video
7466 lần xem
Thích 5.00
Nguyễn Hoàng Phong Lan
Xem Video
5646 lần xem
Thích 4.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
5855 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
5304 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
5309 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
5356 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
5789 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
4753 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
4520 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Thể loại Video - Bài giảng hóa học