Hóa học quanh ta
Kết nối để chia sẻ video clip, hình ảnh hóa học
Khám phá thế giới tri thức
Chemistry for our life, our future
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

Thể loại (Bài giảng hóa học)

Xem Video
1901 lần xem
Thích 5.00
Nguyễn Hoàng Phong Lan
Xem Video
1679 lần xem
Thích 4.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1828 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1600 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1573 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1669 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1634 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1427 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1359 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Thể loại Video - Bài giảng hóa học