Hóa học quanh ta
Kết nối để chia sẻ video clip, hình ảnh hóa học
Khám phá thế giới tri thức
Chemistry for our life, our future
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

Thể loại (Bài giảng hóa học)

Xem Video
6469 lần xem
Thích 5.00
Nguyễn Hoàng Phong Lan
Xem Video
4899 lần xem
Thích 4.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
5049 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
4573 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
4555 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
4631 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
4951 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
4082 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
3880 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Thể loại Video - Bài giảng hóa học