Hóa học quanh ta
Kết nối để chia sẻ video clip, hình ảnh hóa học
Khám phá thế giới tri thức
Chemistry for our life, our future
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

Thể loại (Bài giảng hóa học)

Xem Video
1424 lần xem
Thích 5.00
Nguyễn Hoàng Phong Lan
Xem Video
1421 lần xem
Thích 4.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1523 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1336 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1316 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1396 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1347 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1216 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1149 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Thể loại Video - Bài giảng hóa học