Hóa học quanh ta
Kết nối để chia sẻ video clip, hình ảnh hóa học
Khám phá thế giới tri thức
Chemistry for our life, our future
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

Thể loại (Bài giảng hóa học)

Xem Video
7820 lần xem
Thích 5.00
Nguyễn Hoàng Phong Lan
Xem Video
5885 lần xem
Thích 4.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
6128 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
5517 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
5582 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
5603 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
6076 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
4983 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
4719 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Thể loại Video - Bài giảng hóa học