Hóa học quanh ta
Kết nối để chia sẻ video clip, hình ảnh hóa học
Khám phá thế giới tri thức
Chemistry for our life, our future
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

Thể loại (Bài giảng hóa học)

Xem Video
1400 lần xem
Thích 5.00
Nguyễn Hoàng Phong Lan
Xem Video
1407 lần xem
Thích 4.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1503 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1320 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1301 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1378 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1331 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1202 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1138 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Thể loại Video - Bài giảng hóa học