Hóa học quanh ta
Kết nối để chia sẻ video clip, hình ảnh hóa học
Khám phá thế giới tri thức
Chemistry for our life, our future
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

Thể loại (Bài giảng hóa học)

Xem Video
1879 lần xem
Thích 5.00
Nguyễn Hoàng Phong Lan
Xem Video
1665 lần xem
Thích 4.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1815 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1593 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1564 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1659 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1622 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1418 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay
Xem Video
1354 lần xem
Thích 0.00
Hóa Học Ngày Nay

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Thể loại Video - Bài giảng hóa học