Hóa học quanh ta
Kết nối để chia sẻ video clip, hình ảnh hóa học
Khám phá thế giới tri thức
Chemistry for our life, our future
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

video khác từ Hóa Học Ngày Nay

Xem Video
5719 lần xem
Xem Video
5050 lần xem
Xem Video
5198 lần xem
Xem Video
5007 lần xem
Xem Video
5387 lần xem

video khác từ thể loại này

Xem Video
5370 lần xem
Xem Video
5646 lần xem
Xem Video
4856 lần xem
Xem Video
6037 lần xem
Xem Video
5717 lần xem

Cấu tạo phân tử C2H2

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Hóa học phổ thông. Hóa hữu cơ. Lớp 11.

Bình luận

JComments không được cài đặt.

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Cấu tạo phân tử C2H2 | hoahocngaynay.com