Hóa học quanh ta
Kết nối để chia sẻ video clip, hình ảnh hóa học
Khám phá thế giới tri thức
Chemistry for our life, our future
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

video khác từ Hóa Học Ngày Nay

Xem Video
8170 lần xem
Xem Video
7372 lần xem
Xem Video
7534 lần xem
Xem Video
7325 lần xem
Xem Video
7725 lần xem

video khác từ thể loại này

Xem Video
7923 lần xem
Xem Video
8499 lần xem
Xem Video
7100 lần xem
Xem Video
8753 lần xem
Xem Video
8335 lần xem

Cấu tạo phân tử C2H2

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Hóa học phổ thông. Hóa hữu cơ. Lớp 11.

Bình luận

JComments không được cài đặt.

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Cấu tạo phân tử C2H2