Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

video khác từ Hóa Học Ngày Nay

Xem Video
9703 lần xem
Xem Video
9177 lần xem
Xem Video
9059 lần xem
Xem Video
8829 lần xem
Xem Video
9530 lần xem

video khác từ thể loại này

Xem Video
9386 lần xem
Xem Video
10186 lần xem
Xem Video
8628 lần xem
Xem Video
10663 lần xem
Xem Video
9936 lần xem

Cấu tạo phân tử C2H2

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Hóa học phổ thông. Hóa hữu cơ. Lớp 11.

Bình luận

JComments không được cài đặt.

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Cấu tạo phân tử C2H2