Hóa học quanh ta
Kết nối để chia sẻ video clip, hình ảnh hóa học
Khám phá thế giới tri thức
Chemistry for our life, our future
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

video khác từ Hóa Học Ngày Nay

Xem Video
9214 lần xem
Xem Video
8686 lần xem
Xem Video
8580 lần xem
Xem Video
8364 lần xem
Xem Video
9013 lần xem

video khác từ thể loại này

Xem Video
8958 lần xem
Xem Video
9685 lần xem
Xem Video
8107 lần xem
Xem Video
10128 lần xem
Xem Video
9444 lần xem

Cấu tạo phân tử C2H2

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Hóa học phổ thông. Hóa hữu cơ. Lớp 11.

Bình luận

JComments không được cài đặt.

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Cấu tạo phân tử C2H2