Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

video khác từ Hóa Học Ngày Nay

Xem Video
10580 lần xem
Xem Video
10172 lần xem
Xem Video
9974 lần xem
Xem Video
9776 lần xem
Xem Video
10542 lần xem

video khác từ thể loại này

Xem Video
10225 lần xem
Xem Video
11127 lần xem
Xem Video
9501 lần xem
Xem Video
11642 lần xem
Xem Video
10837 lần xem

Cấu tạo phân tử C2H2

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Hóa học phổ thông. Hóa hữu cơ. Lớp 11.

Bình luận

JComments không được cài đặt.

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Cấu tạo phân tử C2H2