Hóa học quanh ta
Kết nối để chia sẻ video clip, hình ảnh hóa học
Khám phá thế giới tri thức
Chemistry for our life, our future
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

video khác từ Hóa Học Ngày Nay

Xem Video
6272 lần xem
Xem Video
5581 lần xem
Xem Video
5728 lần xem
Xem Video
5582 lần xem
Xem Video
5914 lần xem

video khác từ thể loại này

Xem Video
5940 lần xem
Xem Video
6312 lần xem
Xem Video
5379 lần xem
Xem Video
6650 lần xem
Xem Video
6386 lần xem

Cấu tạo phân tử C2H2

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Hóa học phổ thông. Hóa hữu cơ. Lớp 11.

Bình luận

JComments không được cài đặt.

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Cấu tạo phân tử C2H2 | hoahocngaynay.com