Hóa học quanh ta
Kết nối để chia sẻ video clip, hình ảnh hóa học
Khám phá thế giới tri thức
Chemistry for our life, our future
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

video khác từ Hóa Học Ngày Nay

Xem Video
5027 lần xem
Xem Video
4433 lần xem
Xem Video
4544 lần xem
Xem Video
4356 lần xem
Xem Video
4749 lần xem

video khác từ thể loại này

Xem Video
4707 lần xem
Xem Video
4823 lần xem
Xem Video
4191 lần xem
Xem Video
5170 lần xem
Xem Video
4733 lần xem

Cấu tạo phân tử C2H2

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Hóa học phổ thông. Hóa hữu cơ. Lớp 11.

Bình luận

JComments không được cài đặt.

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Cấu tạo phân tử C2H2 | hoahocngaynay.com