Hóa học quanh ta
Videoclip Hóa học
Tra cứu Hóa học

video khác từ Hóa Học Ngày Nay

Xem Video
10711 lần xem
Xem Video
10343 lần xem
Xem Video
10109 lần xem
Xem Video
9926 lần xem
Xem Video
10687 lần xem

video khác từ thể loại này

Xem Video
10398 lần xem
Xem Video
11278 lần xem
Xem Video
9652 lần xem
Xem Video
11834 lần xem
Xem Video
10994 lần xem

Cấu tạo phân tử C2H2

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Hóa học phổ thông. Hóa hữu cơ. Lớp 11.

Bình luận

JComments không được cài đặt.

DANH MỤC TÀI LIỆU

VIDEOCLIP HÓA HỌC - Cấu tạo phân tử C2H2