Protein Folding

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

This is a protein folding simulation from a recent publication from the Folding@home project.

Bình luận

JComments không được cài đặt.
VIDEOCLIP HÓA HỌC - Protein Folding