video khác từ Hóa Học Ngày Nay

Flame Atomic Absorption Spectroscopy

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

A powerful tool for analyzing metals

Bình luận

JComments không được cài đặt.
VIDEOCLIP HÓA HỌC - Flame Atomic Absorption Spectroscopy