video khác từ Hóa Học Ngày Nay

video khác từ thể loại này

Nucleophilic Substitution SN2

Bình chọn

Xếp hạng: 2.5 (155 Bình chọn)

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

SN2 Nucleophilic Substitution Reaction Reação de Substituição Nucleofílica Bimolecular

Bình luận

JComments không được cài đặt.
VIDEOCLIP HÓA HỌC - Nucleophilic Substitution SN2