Column Chromatography

Bình chọn

Xếp hạng: 2.7 (137 Bình chọn)

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Animation describing the process of column chromatography.

Bình luận

JComments không được cài đặt.
VIDEOCLIP HÓA HỌC - Column Chromatography