video khác từ Hóa Học Ngày Nay

video khác từ thể loại này

Xem Video
3078 lần xem
Xem Video
2875 lần xem
Xem Video
3365 lần xem
Xem Video
3209 lần xem

Freezing Dynamics of Water

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Water freezing into ice, by simulation

Bình luận

JComments không được cài đặt.
VIDEOCLIP HÓA HỌC - Freezing Dynamics of Water