video khác từ Hóa Học Ngày Nay

video khác từ thể loại này

Xem Video
3764 lần xem
Xem Video
3507 lần xem
Xem Video
4052 lần xem
Xem Video
3906 lần xem

Freezing Dynamics of Water

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Water freezing into ice, by simulation

Bình luận

JComments không được cài đặt.
VIDEOCLIP HÓA HỌC - Freezing Dynamics of Water