Phản ứng Na+H2O.

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Hóa học vô cơ. Lớp 12. Thí nghiệm minh họa. THPT.

Bình luận

JComments không được cài đặt.
VIDEOCLIP HÓA HỌC - Phản ứng Na+H2O.