New Carbon Composite of Nanotubes and Graphene : DigInfo [HD] [CC]

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

DigInfo - http://www.diginfo.tvFUJITSU LABORATORIES New Carbon Composite of Nanotubes and GrapheneRelated Links : - http://jp.fujitsu.com/group/labs/ - http://pr.fujitsu.com/jp/news/2008/03/3.html - http://www.fujitsu.com/global/news/pr/archives/month/2008/20080303-01.html -...

Bình luận

JComments không được cài đặt.
VIDEOCLIP HÓA HỌC - New Carbon Composite of Nanotubes and Graphene : DigInfo [HD] [CC]