Micelle Formation, Elan and Holly

Bình chọn

Xếp hạng: 2.7 (298 Bình chọn)

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

phospholipids forming the micelle

Bình luận

JComments không được cài đặt.
VIDEOCLIP HÓA HỌC - Micelle Formation, Elan and Holly