Gold Nanoparticles and Cancer Cell Detection

Bình chọn

Xếp hạng: 2.8 (327 Bình chọn)

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Using gold nanoparticles to target EGFR on cancer cells for easy detection

Bình luận

JComments không được cài đặt.
VIDEOCLIP HÓA HỌC - Gold Nanoparticles and Cancer Cell Detection