Synthesis of Chloroform - CHCl3

Bình chọn

Xếp hạng: 3.1 (229 Bình chọn)

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

The process of synthesizing chloroform when starting from 1500 ml. of 5% NaClO solution and 30 ml. of acetone.

Bình luận

JComments không được cài đặt.
VIDEOCLIP HÓA HỌC - Synthesis of Chloroform - CHCl3