video khác từ Hóa Học Ngày Nay

video khác từ thể loại này

Xem Video
3317 lần xem
Xem Video
3613 lần xem
Xem Video
3410 lần xem
Xem Video
3300 lần xem
Xem Video
3203 lần xem

alpha particles tutorial

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

what is an alpha particle , its impact on packaging materials in the semiconductor industry

Bình luận

JComments không được cài đặt.
VIDEOCLIP HÓA HỌC - alpha particles tutorial