video khác từ Hóa Học Ngày Nay

video khác từ thể loại này

Xem Video
2949 lần xem
Xem Video
3238 lần xem
Xem Video
3055 lần xem
Xem Video
2942 lần xem
Xem Video
2811 lần xem

alpha particles tutorial

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

what is an alpha particle , its impact on packaging materials in the semiconductor industry

Bình luận

JComments không được cài đặt.
VIDEOCLIP HÓA HỌC - alpha particles tutorial