thi-truong-phan-bon

Theo báo cáo của Công ty phân tích thị trường Research and Market, thị trường phân bón hữu cơ Bắc Mỹ đã đạt giá trị 952,7 triệu USD trong năm 2019 và được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm 13,3% trong thời gian 2020-2025.

Thị trường phân bón hữu cơ Bắc Mỹ hiện nay đang tương đối non trẻ. Khu vực Bắc Mỹ vẫn còn phụ thuộc nhiều vào nguồn nhập khẩu từ nước ngoài, phân bón hữu cơ nhập khẩu đã trở thành thành phần quan trọng thiết yếu của các phương thức canh tác hữu cơ tại đây. Ở các nước Bắc Mỹ, phương thức canh tác truyền thốn [ … ]

Coating-For-Paper-Packaging

Theo báo cáo mới công bố của Công ty phân tích thị trường Coherent Market Insights, thị trường bột màu sơn toàn cầu ước tính đạt giá trị trên 15 tỉ USD trong năm 2019 và dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình 4,5%/năm trong thời gian 2020-2027.

[ … ]
Materials

Từ nhiều năm nay đã có những lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ thiếu hụt các loại nguyên liệu hiếm nhưng quan trọng trên toàn cầu. Đây có phải là những lo ngại chính đáng?

Trong lịch sử nhân loại đã xảy ra những thời kỳ thiếu hoặc suy giảm mạnh nguồ [ … ]

sodium-hydroxide-market

Theo báo cáo do Công ty Global Market Insights mới công bố, năm 2019 thị trường xút toàn cầu đạt tổng giá trị 30,27 tỉ USD và dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình 3,6%/năm trong thời gian 2020-2026, đạt 32,06 tỉ USD vào năm 2026.

Nguyên liệu [ … ]

THỊ TRƯỜNG HÓA CHẤT