http://hoahocngaynay.com/ Recent Videos Video <![CDATA[Uranium được làm giàu như thế nào]]>  

Trong quá trình làm giàu uranium, nhiên liệu phân hạch hiếm U235 được tách khỏi đồng vị U238 phổ biến trong tự nhiên bằng máy ly tâm khí.

]]>
Fri, 08 Jan 2021 13:02:28 GMT
<![CDATA[Công nghệ chỉnh sửa gene]]>  

Công nghệ chỉnh sửa gene

]]>
Fri, 09 Oct 2020 08:29:39 GMT
<![CDATA[Mô phỏng cấu trúc của ADN]]>  

Mô phỏng cấu trúc ADN

]]>
Fri, 09 Oct 2020 08:23:18 GMT
<![CDATA[Đất hiếm - Tài nguyên quý giá không thể tái tạo]]>  

Đất hiếm là nhóm 17 nguyên tố hóa học rất khó khai thác, dùng trong quá trình sản xuất laptop, smartphone, xe điện và nhiều thiết bị quan trọng.

]]>
Tue, 10 Sep 2019 17:05:47 GMT
<![CDATA[Thảm họa khi tàu chở dầu chìm trên biển]]>  

Thảm họa khi tàu chở dầu chìm trên biển. Dầu loang có thể trôi tới các bờ biển hoặc các khu rừng ngập mặn, phá hủy hệ sinh thái biển và mất tới hàng chục năm để làm sạch

]]>
Sun, 01 Sep 2019 16:50:58 GMT
<![CDATA[Quá trình biến đổi không khí thành phân bón hóa học]]>  

Quá trình biến đổi không khí thành phân bón hóa học.

Năm 1910, Fritz Haber đã tìm ra cách kết hợp nguồn nguyên liệu Nitơ và Hydro thành Amoniac, áp dụng vào phương pháp sản xuất phân bón hiện nay.

]]>
Mon, 27 May 2019 00:40:49 GMT
<![CDATA[Đường ống dẫn khí khổng lồ]]>  ]]> Thu, 28 Mar 2019 09:10:30 GMT <![CDATA[Việt Nam sản xuất thành công Nano Curcumin ( VTV1)]]>  Vừa qua chương trình thời sự 19h 29/9/2013 . Hội thảo " NANO CURCUMIN - GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ TRONG PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH" Theo dõi thêm về hội thảo:...]]> Sat, 26 Jul 2014 20:59:50 GMT <![CDATA[Chemistry experiments 4]]>  Thí nghiệm hóa học]]> Fri, 15 Feb 2013 05:20:18 GMT <![CDATA[Bổ trợ kiến thức môn hóa học-Đại cương về kim loại]]>  Bổ trợ kiến thức môn hóa học Đại cương về kim loại PGS-TS Đào Hữu Vinh]]> Fri, 15 Feb 2013 05:20:17 GMT <![CDATA[Bổ trợ kiến thức hóa học - Protit, protein và polime]]>  Bổ trợ kiến thức hóa học - Protit, protein và polime]]> Fri, 15 Feb 2013 05:20:15 GMT <![CDATA[Bổ trợ kiến thức hóa học-Amin-va-aminoaxit]]>  Bổ trợ kiến thức hóa học-Amin-va-aminoaxit]]> Fri, 15 Feb 2013 05:20:09 GMT <![CDATA[Bổ trợ kiến thức hóa học-Bai 1-Phương pháp trung bình-Phần 1]]>  Bổ trợ kiến thức hóa học-Bai 1-Phương pháp trung bình-Phần 1]]> Fri, 15 Feb 2013 05:20:07 GMT <![CDATA[Bổ trợ kiến thức hóa học-Andehit-va-Xeton]]>  Bổ trợ kiến thức hóa học-Andehit-va-Xeton]]> Fri, 15 Feb 2013 05:20:04 GMT <![CDATA[Bổ trợ kiến thức hóa học-Bài 8-Phương pháp bảo toàn nguyên tố-Phần 2]]>  Bổ trợ kiến thức hóa học-Bài 8-Phương pháp bảo toàn nguyên tố-Phần 2]]> Fri, 15 Feb 2013 05:20:03 GMT <![CDATA[Bổ trợ kiến thức hóa học-Điện li, điện phân, phản ứng axit bazo, pH]]>  Bổ trợ kiến thức hóa học-Điện li, điện phân, phản ứng axit bazo, pH]]> Fri, 15 Feb 2013 05:20:01 GMT <![CDATA[Bổ trợ kiến thức hóa học-Bai 10-Phương trình ion-Phần 2]]>  Bổ trợ kiến thức hóa học-Bai 10-Phương trình ion-Phần 2]]> Fri, 15 Feb 2013 05:19:59 GMT <![CDATA[Ôn tập Hóa 12 - Bài 2-Bài toán tìm công thức phân tử (phần 1)]]>  Ôn tập Hóa 12 - Bài 2_ Bài toán tìm công thức phân tử (phần 1)]]> Fri, 15 Feb 2013 05:19:58 GMT <![CDATA[Ôn tập Hóa 12 - Bài 2_ Bài toán tìm công thức phân tử (phần 2)]]>  Ôn tập Hóa 12 - Bài 2_ Bài toán tìm công thức phân tử (phần 2)]]> Fri, 15 Feb 2013 05:19:56 GMT <![CDATA[Bổ trợ kiến thức hóa học-Bài 2-Phương pháp trung bình-Phần 2]]>  Bổ trợ kiến thức hóa học-Bài 2-Phương pháp trung bình-Phần 2]]> Fri, 15 Feb 2013 05:19:55 GMT <![CDATA[Ôn tập Hóa 12 - Bài 2_ Bài toán tìm công thức phân tử (phần 3)]]>  Ôn tập Hóa 12 - Bài 2_ Bài toán tìm công thức phân tử (phần 3)]]> Fri, 15 Feb 2013 05:19:53 GMT <![CDATA[Bổ trợ kiến thức hóa học-Tổng kết ôn thi đại học môn Hóa học]]>  Bổ trợ kiến thức hóa học-Tổng kết ôn thi đại học môn Hóa học]]> Fri, 15 Feb 2013 05:19:52 GMT <![CDATA[Ôn tập Hóa 12 - Bài 5, 6_Công thức giải toán]]>  Ôn tập Hóa 12 - Bài 5, 6_Công thức giải toán]]> Fri, 15 Feb 2013 05:19:50 GMT <![CDATA[Ôn tập Hóa 12_ Este - phần 1]]>  Ôn tập Hóa 12_ Este - phần 1]]> Fri, 15 Feb 2013 05:19:48 GMT <![CDATA[Ôn tập Hóa 12 - Bài 7, 8_ Amin]]>  Ôn tập Hóa 12 - Bài 7, 8_ Amin]]> Fri, 15 Feb 2013 05:19:47 GMT <![CDATA[Ôn tập Hóa 12_ Este-phần 2]]>  Ôn tập Hóa 12_ Este-phần 2]]> Fri, 15 Feb 2013 05:19:45 GMT <![CDATA[Ôn tập Hóa 12_ Este - phần 3]]>  Ôn tập Hóa 12_ Este - phần 3]]> Fri, 15 Feb 2013 05:19:44 GMT <![CDATA[Ôn tập Hóa 12 - Bài 9, 10_ Sắt tác dụng với axit]]>  Ôn tập Hóa 12 - Bài 9, 10_ Sắt tác dụng với axit]]> Fri, 15 Feb 2013 05:19:42 GMT <![CDATA[Ôn tập Hóa 12 - Bài 3, 4_ Kim loại tác dụng với muối]]>  Ôn tập Hóa 12 - Bài 3, 4_ Kim loại tác dụng với muối]]> Fri, 15 Feb 2013 05:19:40 GMT <![CDATA[Nhiệt phân CuOH2]]>  Hoá học 12 Nhiệt phân CuOH2]]> Fri, 15 Feb 2013 05:15:27 GMT <![CDATA[Chemistry experiment 2]]>  Thí nghiệm hóa học]]> Fri, 15 Feb 2013 05:15:26 GMT <![CDATA[Chemistry experiments 5]]>  Thí nghiệm hóa học]]> Fri, 15 Feb 2013 05:15:25 GMT <![CDATA[VTV2-Một số kim loại nhiều hóa trị]]>  VTV2-Ôn thi đại học-Một số kim loại nhiều hóa trị Fe, Cr, Sn PGS Đào Hữu Vinh]]> Fri, 15 Feb 2013 05:15:23 GMT <![CDATA[Một số phản ứng đặc biệt trong hóa vô cơ]]>  VTV 2-PGS TS Đào Hữu Vinh]]> Fri, 15 Feb 2013 05:15:22 GMT <![CDATA[Một số thao tác cơ bản trong thí nghiệm Hóa học 9 Tập 1]]>  Một số thao tác cơ bản trong thí nghiệm Hóa học 9 Tập 1]]> Fri, 15 Feb 2013 05:15:20 GMT <![CDATA[Drug discovery and development process]]>  Discovering and bringing one new drug to the market typically takes an average of 14 years of research and clinical development efforts. Learn about the many different steps in the complex drug discovery and development process. © 2011 Novartis AG]]> Thu, 10 Jan 2013 20:32:47 GMT <![CDATA[Introduction to How Drugs are Developed]]>  Drug development is a highly complex regulated process that spans many years. Scientists must test thousands of potential drug candidates for every one drug that becomes available. About 75% of the US population say they have little to no knowledge of clinical research or how to participate. ...]]> Thu, 10 Jan 2013 20:31:39 GMT <![CDATA[Polymeric Drug Delivery Systems - Biomaterials - UND Engineering]]>  Không rõ]]> Thu, 10 Jan 2013 20:28:11 GMT <![CDATA[Môn Hóa- Tìm hiểu nhà hóa học Lomonoxop.flv]]>  vtv.vn]]> Fri, 27 Apr 2012 09:07:54 GMT <![CDATA[BTKTVH- Tìm hiểu về oxi.flv]]>  vtv.vn]]> Fri, 27 Apr 2012 09:06:33 GMT <![CDATA[BTKTVH-Tổng kết phần hóa học hưu cơ]]>  BTKTVH-Tổng kết phần hóa học hưu cơ]]> Fri, 27 Apr 2012 04:07:22 GMT <![CDATA[Hoá lớp 12- Phương pháp tư duy- Giải bài toán Hóa Học- thầy Cao Văn Giang]]>  Không rõ]]> Mon, 25 Jul 2011 08:52:25 GMT <![CDATA[OTDH LOP 12 2011 - MON HOA - BAI 03+04]]>  Không rõ]]> Mon, 25 Jul 2011 08:50:21 GMT <![CDATA[Ôn thi đại học 12 - Môn Hoá - 2011 - Bài 01+02]]>  Không rõ]]> Mon, 25 Jul 2011 08:49:32 GMT <![CDATA[Các khái niệm và công thức cơ bản]]>  Xem chi tiết: http://luyenthi.hoc360.vn/bai-giang/lecturedetail.asp?pd_querytitle=cac-khai-niem-va-cong-thuc-co-ban&pd_seq=444 Kiến thức môn hóa có tính chất liên tục trong suốt quá trình học phổ thông,...]]> Mon, 25 Jul 2011 08:48:29 GMT <![CDATA[05 Enantiomers]]>  This video shows the enantiomers of cis-octahedral coordination comples: Enantiomers are mirror images that are NON-superimposable]]> Sat, 14 May 2011 02:59:49 GMT <![CDATA[Organic Electrolytic Synthesis]]>  The Nishiyama Group is studying the synthesis of natural organic compounds using electrical energy. The aim is to synthesize compounds that are useful in medicine and other fields, and to enable environmentally friendly organic synthesis. Q: Our aim is to actually synthesize biologically active...]]> Sat, 07 May 2011 00:56:12 GMT <![CDATA[Chemical Sensors Using Functional Dyes and Compact Sensing Devices]]>  The Suzuki & Citterio Lab is working to create new sensing materials, such as dyes, and to develop chemical sensors. By combining organic molecules, electrochemistry, and molecular biology, the aim is to create chemical sensors that are smaller, simpler, and more sensitive. Such sensors...]]> Sat, 07 May 2011 00:54:48 GMT <![CDATA[Quantachrome Instruments Gas Sorption Show]]>  ... or "How Surface Area and Pore Size are Measured". Watch how gas molecules are adsorbed on to the surface of a solid and within pores. See what is meant by a "monolayer" of adsorbed gas and "capillary condensation". A detailed listing of physisorption instruments can...]]> Sat, 07 May 2011 00:51:20 GMT <![CDATA[Physical Adsorption Webinar Part 3/3]]>  Physical adsorption is a technique used to characterize the surface and pore features of solids, that is, the materials texture. The adsorption isotherm generated by the Physical Adsorption technique enables one to characterize a solids' texture by determining its surface area, porosity, and...]]> Sat, 07 May 2011 00:50:15 GMT