Những kiến thức chung của hóa học-VTV2_P1

Bình chọn

Xếp hạng: 2.8 (363 Bình chọn)

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Những kiến thức chung của hóa học-VTV2 GS Đào Hữu Vinh

Bình luận

JComments không được cài đặt.
VIDEOCLIP HÓA HỌC - Những kiến thức chung của hóa học-VTV2_P1