Các khái niệm và công thức cơ bản

Bình chọn

Xếp hạng: 2.7 (307 Bình chọn)

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Xem chi tiết: http://luyenthi.hoc360.vn/bai-giang/lecturedetail.asp?pd_querytitle=cac-khai-niem-va-cong-thuc-co-ban&pd_seq=444 Kiến thức môn hóa có tính chất liên tục trong suốt quá trình học phổ thông,...

Bình luận

JComments không được cài đặt.
VIDEOCLIP HÓA HỌC - Các khái niệm và công thức cơ bản