Bổ trợ kiến thức hóa học-Điện li, điện phân, phản ứng axit bazo, pH

Bình chọn

Xếp hạng: 2.5 (394 Bình chọn)

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Bổ trợ kiến thức hóa học-Điện li, điện phân, phản ứng axit bazo, pH

Bình luận

JComments không được cài đặt.
VIDEOCLIP HÓA HỌC - Bổ trợ kiến thức hóa học-Điện li, điện phân, phản ứng axit bazo, pH