Quá trình biến đổi không khí thành phân bón hóa học

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Quá trình biến đổi không khí thành phân bón hóa học.

Năm 1910, Fritz Haber đã tìm ra cách kết hợp nguồn nguyên liệu Nitơ và Hydro thành Amoniac, áp dụng vào phương pháp sản xuất phân bón hiện nay.

Tags
Phân, bón

Bình luận

JComments không được cài đặt.
VIDEOCLIP HÓA HỌC - Quá trình biến đổi không khí thành phân bón hóa học