Đất hiếm - Tài nguyên quý giá không thể tái tạo

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Đất hiếm là nhóm 17 nguyên tố hóa học rất khó khai thác, dùng trong quá trình sản xuất laptop, smartphone, xe điện và nhiều thiết bị quan trọng.

Bình luận

JComments không được cài đặt.
VIDEOCLIP HÓA HỌC - Đất hiếm - Tài nguyên quý giá không thể tái tạo