Công nghệ chỉnh sửa gene

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Công nghệ chỉnh sửa gene

Tags
Gene, hóa, sinh, ADN

Bình luận

JComments không được cài đặt.
VIDEOCLIP HÓA HỌC - Công nghệ chỉnh sửa gene