Uranium được làm giàu như thế nào

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Trong quá trình làm giàu uranium, nhiên liệu phân hạch hiếm U235 được tách khỏi đồng vị U238 phổ biến trong tự nhiên bằng máy ly tâm khí.

Bình luận

JComments không được cài đặt.
VIDEOCLIP HÓA HỌC - Uranium được làm giàu như thế nào