Simple Diels Alder Reaction

Bình chọn

Xếp hạng: 2.7 (280 Bình chọn)

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Rotated 3-d model from the Diels Alder reaction of 1,3-butadiene (CH2=CH-CH=CH2) and propenal (CH2=CH=CH-CH=O)

Bình luận

JComments không được cài đặt.
VIDEOCLIP HÓA HỌC - Simple Diels Alder Reaction