Liquid-liquid extraction (or separation)

Bình chọn

Xếp hạng: 2.7 (286 Bình chọn)

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Shows how to go about performing a liquid-liquid extraction using a separating funnel.

Bình luận

JComments không được cài đặt.
VIDEOCLIP HÓA HỌC - Liquid-liquid extraction (or separation)